Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 6. Detekování PM částic

Senzory na PM částice ve všech případech využívají principu pohlcení či rozptýlení paprsku světla na PM částicích pro měření (zjištění) počtu, velikosti a koncentraci částic. V zásadě se zde vychází z jednoduchého poznatku, že čím více je části prachu v měřeném vzorku vzduchu, tí méně světla přes ně projde. Množství pohlceného nebo odraženého světla na částicích je tak úměrné okamžité koncentraci částic ve daném vzorku vzduchu.

Antonín Vojáček