HWg Monitor: Lokální využití sítě

HWg Monitor je mobilní aplikace pro iOS a Android, která funguje jak lokálně, tak s technologií SensDesk Portals (v Čr a SK se jedná o HWPortal.cz), zobrazující aktuální hodnoty senzorů, stav DI (Digitální vstupy) a DO (Reléové výstupy). V tomto článku vám chceme ukázat, jak používat HWg Monitor v lokálním síťovém prostředí.

Aplikace HWg Monitor umožňuje uživateli číst hodnoty ze senzorů a detektorů připojených k místnímu zařízení (ve stejné LAN) nebo pomocí portálu zobrazuje hodnoty ze všech zařízení připojených k definovanému uživatelskému účtu na portálu.

 

 

Senzory ve stejné LAN síti

Můžete zobrazovat hodnoty DI/senzorů nebo ovládat reléové výstupy na zařízeních série Poseidon2, Damocles2, STE2, HWg-PWR, WLD2 a dalších. Typická aplikace je tablet umístěný na zdi, který zobrazuje všechny hodnoty senzorů z místnosti.

Pro každý zdroj dat v rámci lokální sítě aplikace zobrazuje stav senzorů pomocí barevných kódů: červená pro senzory v alarmu, žlutá pro odpojené a bílá dlaždice pro normální stav. Uživatelé mohou nastavit frekvenci dotazování zdroje v nastavení nebo ponechat výchozí hodnotu 1 minuty.

Kompatibilní zařízení HW group, která lze používat s aplikací HWg Monitor, musí být ve stejné síti jako připojené zařízení, ať už je zařízení připojeno přes ethernetový port nebo pomocí Wi-Fi připojení.

LAN připojení mobilní aplikace lze použít pro všechny produkty HW group kromě rodiny Ares, produktů NB xxx a SD xxx, protože vyžadují, aby byl portál připojen k mobilní aplikaci HWg Monitor.

Ovládání výstupů

Aplikace HWg Monitor je také schopna vzdáleně ovládat výstupy zařízení Poseidon2 a Damocles2 přímo připojených (přes LAN).

·        Mobilní aplikace pro Android/iOS

·        Neomezený počet zařízení a senzorů k monitorování

·        Oblíbené - možnost vybrat preferované senzory v seznamu

·        Řazení - Volba typu řazení podle názvu nebo stavu

·        Přiblížení - Nastavitelné zobrazení řádku nebo dlaždice s 1 až 64 hodnotami na jednom displeji

·        Integrovaný HWg Config pro objevování zařízení v místní síti

·        Widgety pro rychlý náhled

Shrnutí

S aplikací HWg Monitor připojenou k monitorovacímu zařízení přes LAN (lokálně) může být tablet použit jako displej dostupný pro všechny. Při ručním přidávání nebo editaci zdroje je také možnost zadat uživatelské jméno a heslo pro zařízení.

Používání aplikace HWg Monitor jako mobilní aplikace na chytrém telefonu umožňuje přímo načítat data ze zařízení a widgety mohou být velmi užitečné. Nicméně pro tuto funkci je pohodlnější využít LTE připojení mobilního telefonu a technologii SensDesk na základě Portálu jako zdroje dat.